De missie en beweegredenen van de stichting ‘ Happy New World’

De stichting ‘Happy New World’ heeft een missie. En dat is om mensen in India een nieuw perspectief op een kwalitatief beter leven te bieden. We zoeken daarin steeds de balans tussen de natuur, de mogelijkheden die mensen zelf in zich hebben en de gemeenschap waarin het mogelijk is om nieuwe wegen in te slaan. In die ‘ community’ gaan kinderen naar school en zijn volwassenen aan het werk, zodat de gemeenschap zoveel mogelijk zelfvoorzienend wordt. 

We realiseren ons dat dit een ambitieus streven is, maar we zijn ervan overtuigd dat je het ‘grote verhaal’ nodig hebt om juist op lokaal niveau een nieuwe beweging tot stand te brengen.
We willen daarmee ook de gedachte doorbreken dat wij in het westen het juiste weten voor mensen in de zogenaamde derde wereld. In de nieuwe community in Ahamadnagar willen we het verschil maken door energie te veroorzaken op basis van toegewijde activiteiten. Doordat deze inspiratie uit de mensen zelf komt, hebben we de kans om talloze harten te raken en daarmee onze wereld en de daarvoor benodigde energie op een hoger plan te brengen: een nieuw model voor compassie, goodwill en liefdadigheid. Onze overtuiging is dat daardoor een nieuw
collectief bewustzijn ontstaat dat alle mensen verder brengt.
In ontwikkelingslanden en ook in het westen. En dat is hard nodig, omdat velen nog in achterstandssituaties leven en onze kwetsbare planeet onder zware druk staat. De stichting ‘ Happy New World’ kiest ervoor om zelfbewust een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen en volwassenen die nu weinig kansen hebben op een volwaardig leven. 

Het gaat daarbij steeds om drie pijlers: – biologische verantwoorde voedselproductie (permacultuur) – het maken van producten die bestemd zijn voor de lokale markt – en dit alles in volledige gemeenschapszin De drie centrale doelen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, aansturing en verantwoordelijkheid. De stichting gaat een bijdrage leveren aan projecten en initiatieven waaraan mensen zelf kunnen deelnemen als vrijwilliger, maar ook als donateur. Leidend daarbij is dat iedereen zich betrokken voelt op het realiseren van de missie. Sterker nog: dat iedereen zich deel van de beweging en de verandering voelt; in hart en ziel.
Wij willen in Ahamadnagar in India een gemeenschap ontwikkelen die mensen samenbrengt en in onderlinge verbondenheid een perspectiefvolle ‘community’ willen co-creeren. In die gemeenschap levert iedereen een betekenisvolle bijdrage.
Er zijn leefeenheden, er is een school en er wordt gestreefd
naar zelfvoorziening. Daarvoor zijn natuurlijk middelen nodig. 
De middelen die nodig zijn voor de realisatie van project,
gaan we via donaties en specifieke acties (zoals een benefietconcert) genereren.