E-mail:
info@happynewworldfoundation.com

Bestuursleden Happy New World Foundation:
Voorzitter: Cecile Vloet 
Secretaris: Harry Flaton
Penningmeester: Bobby Ali

Er is geen beloningsbeleid voor het bestuur
Het bestuur ontvangt geen beloning

Het RSIN nummer van de Stichting is: 858448178